Порядок

організації пропускного режиму та

правил відвідування Херсонського ясла-садка № 35

1.Загальні засади

1.1. Порядок організації пропускного режиму та правил відвідування Херсонського ясла-садка № 35 розроблено відповідно до частини першої статті 22 Закону України «Про загальну середню освіту», абзацу першого статті 7 Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись підпунктами 1, 2 пункту «а» статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017 № 1669, з метою створення безпечних умов для вихованців, працівників ясла-садка, запобігання небезпечним ситуаціям, проникненню сторонніх осіб, виносу (вивозу) майна закладу, виникненню порушень санітарно-епідеміологічного режиму та громадського порядку, враховуючи географічне розташування Херсонської області як прикордонної, – попередження можливих терористичних актів та інших протиправних дій стосовно працівників та (або) вихованців ясла-садка.

1.2. Пропускний режимсукупність заходів і правил, що запобігають можливості несанкціонованого проходу осіб, виносу (вивозу) майна на територію чи з території ясла-садка. Пропускний режим в будівлі закладу передбачає комплекс спеціальних заходів, направлених на підтримання та забезпечення встановленого порядку діяльності ясла-садка і визначає порядок пропуску вихованців, працівників, громадян до будівлі та внутрішніх приміщень закладу.

1.3. Охорона приміщення забезпечується сторожами ясла-садка, черговими та охоронцями підприємства «Лідер».

1.4. Виконання вимог, що визначаються Порядком і власними порядками ясла-садка, є обов’язковими для всіх працівників, які постійно або тимчасово працюють у ясла-садку, вихованців та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, всіх юридичних та фізичних осіб, що виконують свою діяльність чи знаходяться з інших причин на території та у приміщені ясла-садка.

1.5.Порядок розміщується на сайті ясла-садка та на стенді у вестибюлі першого поверху будівлі.

1.6. Порядок ясла-садка є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами закладу.

2.Порядок проходу в будівлюХерсонського ясла-садка № 35

для вихованців

2.1. Пропускний режим у будівлю ясла-садка, а також відкривання/закривання дверей на початку/наприкінці робочого дня забезпечують відповідальна особа (черговий).

2.2. Вихованці проходять в будівлю через центральний вхід або допоміжні входи вранці з 700 до 815, ввечері з 1530 до 1900, а саме через центральний вхід проходять групи № 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, а групи № 1, 2, 5 проходять через власні входи.

2.3. Вихованці ясла-садка проходять у заклад тільки в супроводі батьків або осіб, що їх замінюють, які передають дітей безпосередньо вихователю.

3. Пропускний режим для працівників

Херсонського ясла-садка № 35

3.1. Адміністрація та інші працівники ясла-садка знаходяться у приміщенні закладу відповідно до Правил внутрішнього розпорядку, наказів директора та приходять у заклади згідно з графіком роботи.

3.2. Адміністрація закладу зобов’язана заздалегідь попередити відповідальну особу про час запланованих зустрічей з батьками, а також про час і місце проведення батьківських зборів.

4. Пропускний режим для батьків вихованців або осіб, які їх замінюють

4.1. Батьки вихованців або особи, які їх замінюють, проходять до будівлі ЗДО через центральний вхід за наявності документа державного зразка, що підтверджує їхню особу. Документ пред’являється в розгорнутому вигляді черговому.

4.2. Батьки або особи, які їх замінюють, реєструються в журналі обліку відвідувачів, де зазначають своє прізвище, ім’я, по батькові, та прізвище педагога або представника адміністрації, до якого вони направляються. В усній формі також повідомляють прізвище, ім’я своєї дитини, група, яку вона відвідує. Черговий звіряє інформацію батьків або осіб, які їх замінюють, зі списком групи та з’ясувавши мету приходу, пропускає у приміщення ясла-садка або викликає вказаного працівника.

4.3. З педагогами батьки зустрічаються на батьківських зборах, за запрошенням або коли забирають дитину додому.

4.4. Батькам або особам, які їх замінюють, не дозволяється проходити до ясла-садка з габаритними сумками, валізами та свійськими тваринами. Сумки необхідно залишити на вахті у чергового і, в деяких випадках за вимогою чергового, надати дозвіл на їхній огляд.

4.5.Прохід до ясла-садка батьків з особистих питань до адміністрації можливий у години прийому або за попередньою домовленістю, про що чергового інформують заздалегідь.

4.6. У випадках незапланованого приходу до ясла-садка батьків вихованців або осіб, які їх замінюють, черговий з’ясовує мету їхнього приходу і пропускає в будівлю ясла-садка, погодивши це з адміністрацією закладу та з обов’язковою реєстрацією у журналі обліку відвідувачів.

5. Пропускний режим для відвідувачів

Херсонського ясла-садка № 35

5.1. Відвідувачі проходять у будівлю ясла-садка тільки через центральний вхід.

5.2. Особи, не пов’язані з освітнім процесом, які відвідують ясла-садка за службовою необхідністю, пропускаються при пред’явленні документа державного зразка, що посвідчує особу, за погодженням з директором закладу (особою, що його заміняє), і залишають запис у журналі обліку відвідувачів (далі – Журнал).

5.3. Посадові особи, які прибули до ясла-садка з перевіркою, пропускаються після з’ясування підстав проведення перевірки та при пред’явленні документа, що посвідчує особу, та супроводжуються до директора або заступника директора після відповідної реєстрації в Журналі.

5.4.Групи осіб, що відвідують ясла-садок для проведення і участі в масових заходах, семінарах, конференціях, оглядах тощо, допускаються у будівлю закладу за розпорядженням адміністрації закладу та за списками учасників і при наданні документа, що посвідчує особу.

5.5. На прийом до директора ясла-садка, за попередньою домовленістю або в дні прийому, відвідувачі пропускаються в одязі, прийнятому в державних установах, в адекватному стані (визначається візуально).

5.6. Для виклику працівника ясла-садка або представника адміністрації необхідно звертатися до чергового.

5.7. При відвідуванні ясла-садка відвідувач зобов’язаний за проханням чергового надати на візуальний огляд принесені з собою речі, які викликають підозру, для недопущення внесення в будівлю алкоголю, наркотичних, вибухонебезпечних, легкозаймистих, отруйних речовин і рідин, заборонених для зберігання та перенесення без спеціального дозволу предметів, зброї та боєприпасів тощо.

5.8. У випадку виявлення у відвідувача або в його речах зброї, речовин, рідин, небезпечних предметів, черговий затримує відвідувача і доповідає про випадок представнику адміністрації ясла-садка та діє у відповідності до отриманих вказівок.

5.9.У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов’язаних із допуском відвідувачів до будівлі ясла-садка, черговий діє за вказівками директора закладу або його заступника.

5.10. Прохід територією ясла-садка дозволено лише відвідувачам навчального закладу. Без відповідного дозволу адміністрації знаходження на території ЗО та прохід нею стороннім особам заборонено.

6. Пропускний режим для автотранспортних засобів

6.1. Порядок в’їзду/виїзду автотранспорту на територію ясла-садка встановлюється дозволом адміністрації закладу.

6.2. Допуск без обмежень на територію ясла-садка дозволяється автомобільному транспорту екстрених і аварійних служб, швидкій медичній допомозі, службі охорони, поліції тощо.

6.3. Паркування автомобільного транспорту на території ясла-садка без дозволу адміністрації заборонено.

7. Правила поведінки відвідувачів Херсонського ясла-садка № 35

7.1.Відвідувачі, що знаходяться в приміщенні ясла-садка зобов’язані:

7.1.1. Зберігати встановлений порядок і дотримуватися норм поведінки в громадських місцях.

7.1.2. Не допускати виявлення неповажного ставлення до педагогічного та обслуговуючого персоналу, вихованців та інших відвідувачів ясла-садка.

7.1.3. Виконувати законні вимоги та розпорядження адміністрації та працівників ясла-садка.

7.1.4. Не створювати перепон належному виконанню адміністрацією, працівниками ясла-садка їх службових обов’язків.

7.1.5. Зберігати черговість на прийомі до директора та в приймальні (за винятком осіб, яким надано право позачергового прийому).

7.1.6. Бережливо ставитися до майна ясла-садка, зберігати чистоту, тишу та порядок в приміщенні ясла-садка.

7.2. Відвідувачам ясла-садка забороняється:

7.2.1. Знаходитися в службових приміщеннях або інших приміщеннях ясла-садка без дозволу на те адміністрації, чергового чи педагога.

7.2.2. Виносити з приміщення ясла-садка документи, інформації, які знаходяться на інформаційних стендах для ознайомлення.

7.2.3. Розташовувати на ньому оголошення не узгоджені з адміністрацією навчального закладу.

7.2.4. Приносити у ясла-садок алкогольні, наркотичні, вибухонебезпечні і легкозаймисті речовини, колючі та ріжучі предмети, вогнепальну та холодну зброю (крім осіб, котрим в установленому порядку дозволено зберігання та носіння табельної зброї та інших засобів), а також габаритні особисті речі.

7.2.5. Суворо забороняється куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин у приміщенні та на території ясла-садка. Інформація про дані правопорушення надається до правоохоронних органів.

7.2.6. Вести розмови з мобільного телефону в усіх приміщеннях, крім коридорів та вестибюля.

7.2.7. Входити до ясла-садка в стані алкогольного чи іншого сп’яніння, з домашніми тваринами, товарами для продажу, великогабаритними речами, а також в брудному одязі.

7.2.8. Факти порушень громадського порядку і завдані збитки ясла-садка фіксуються в установленому порядку уповноваженими особами, котрі здійснюють пропускний режим.

7.3. Відповідальність відвідувачів ясла-садка за порушення Порядку пропускного режиму та правил відвідування ясла-садка:

7.3.1. У випадку порушення відвідувачем ясла-садка пропускного режиму і правил поведінки йому робиться зауваження черговим або працівником ясла-садка та може бути відмовлено у пропуску до приміщень закладу.

7.3.2. У випадках скоєння відвідувачами протиправних дій черговий або адміністрація ясла-садка повідомляє про це правоохоронні органи.

7.3.3. У випадку навмисного чи ненавмисного пошкодження або знищення майна ясла-садка на винних осіб згідно з чинним законодавством поряд із адміністративною або кримінальною відповідальністю покладається обов’язок відшкодування причинених збитків.

8. Порядок пропуску з табельною зброєю та іншими засобами, забороненими без спеціального на те дозволу зберігання і носіння

8.1. Прохід осіб в приміщення ясла-садка з табельною зброєю і спеціальними засобами дозволяється:

8.1.1. Співробітникам міністерств і відомств України та їхніх підрозділів, де передбачено наявність табельної зброї, але лише при виконанні ними своїх службових обов’язків за наявності службового посвідчення.

8.1.2. Співробітникам і військовослужбовцям державних воєнізованих організацій України на період надзвичайних ситуацій у випадках посилення охорони будівлі або за спеціальним дозволом.

9. Порядок пропуску представників засобів масової інформації

9.1. Працівники засобів масової інформації, які прибувають до закладу з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються в будівлю ясла-садка за акредитаційними посвідченнями чи картками тимчасової акредитації, при наданні редакційного посвідчення, та супроводжуються до директора або заступника директора ясла-садка.

9.2. Представники засобів масової інформації, які прибули на заходи, що проводяться в приміщенні або на території ясла-садка, з метою виконання професійних обов’язків, пропускаються після пред’явлення документів, котрі підтверджують їх особу та супроводжуються до директора або заступника директора ясла-садка.

10. Пропускний режим для осіб, задіяних у проведенні ремонтно-будівельних робіт у приміщеннях або на території

Херсонського ясла-садка № 35

10.1. Робітники і фахівці ремонтно-будівельних організацій пропускаються у приміщення та на територію ясла-садка для виконання ремонтно-будівельних робіт за розпорядженням директора або заступника директора з адміністративно-господарчої роботи та при наявності документа, що засвідчує особу.

11. Порядок пропуску на період надзвичайних ситуацій або ліквідації аварійної ситуації

11.1. Пропускний режим в будівлю та на територію ясла-садка на період надзвичайних ситуацій обмежується.

11.2. Після ліквідації надзвичайної (аварійної) ситуації поновлюється звичайна процедура пропуску, визначена Порядком.

12. Порядок евакуації учасників освітнього процесу та відвідувачів Херсонського ясла-садка № 35 з приміщень та порядок їхньої охорони

12.1. Порядок оповіщення учасників освітнього процесу та відвідувачів ясла-садка при надзвичайних ситуаціях (пожежа, стихійне лихо, інформація про загрозу скоєння терористичного акту тощо) та порядок охорони приміщень розробляються адміністрацією ясла-садка, відповідальними за ведення роботи з охорони праці, протипожежної безпеки та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

12.2. За встановленим сигналом оповіщення всі учасники освітнього процесу, відвідувачі, у т. ч. робітники, які здійснюють ремонтно-будівельні роботи в приміщеннях закладу, евакуюються з будівлі згідно з планом евакуації, що знаходиться в приміщенні ясла-садка на видному й доступному для відвідувачів місці.

12.3. Пропуск відвідувачів у приміщення ясла-садка припиняється.

12.4. Працівники і відповідальні особи здійснюють заходи із евакуації і забезпечення безпеки людей, що знаходяться в приміщеннях, згідно з інструкціями, а при прибутті співробітників відповідних служб для ліквідації надзвичайної ситуації, – забезпечують їхній безперешкодний доступ у будівлю та на територію ясла-садка.

13.Контроль та відповідальність за організацію пропускного режиму

в Херсонському ясла-садку № 35

13.1.Загальний контроль, керівництво та відповідальність за організацію пропускного режиму в ясла-садка, дотримання Порядку пропускного режиму та правил відвідування всіма учасниками освітнього процесу та відвідувачами покладається на директора ясла-садка.

13.2. Керівник ясла-садка наказом призначає відповідальних по закладу за здійснення заходів пропускного режиму та дотримання норм Порядку учасниками освітнього процесу та відвідувачами відповідно до розподілу обов’язків.

Кiлькiсть переглядiв: 589

Коментарi