• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Школа молодих батьків

Ціннісні орієнтири закладаються у родині

Дитина з'являється на світ маленькою істотою, яка потребує любові, уваги й доброти від дорослих. Ними насамперед є батьки. Саме від батьків діти пізнають перші життєві істини, наслідують зразки поведінки, вчаться оцінювати різні події, набувають досвіду стосунків з іншими людьми.

Ідеалом української родини завжди була і є сім'я. У сім'ї ми вбачаємо основні ціннісні ознаки, потреби і орієнтири як батьків, так і дітей. Ціннісні орієнтири, які ставить родина у вихованні дітей, завжди були спрямовані на високі ідеали сім'ї, праці, духовності та громадянства. Ці вічні цінності родини визначають рівень розвиненості суспільства, його цивілізованості, стабільності, єдності.

Духовність особистості виступає провідним ціннісним орієнтиром у створенні сім'ї. Від того, культивує чи зневажає сім'я ці цінності, залежить і рівень її національної культури, особистої свідомості.

Умови життя, моральна та емоційна атмосфера, у якій живе дитина, цілком і повністю залежать від дорослих. Тому, організовуючи взаємодію з батьками, дитячий садок сприяє зміцненню сім'ї, емоційному зближенню дорослих і дітей, розвитку в них спільних духовних інтересів; допомагає батькам зрозуміти, яку роль вони відіграють в емоційно-особистісному розвитку своєї дитини.

Дуже важливо, щоб батьки повноцінно використовували навіть мінімальний час, який вони можуть приділити дитині для спілкування. Виявляючи турботу про тілесне благополуччя дитини, не можна забувати про її внутрішній світ. Головне — діти мають бути впевненими, що дорослі їх люблять.

Поряд із традиційними прийомами ознайомлення дітей зі світом людей варто залучати їх до складання родовідного дерева, розглядання родинних фотографій, ознайомлення з документами, листами, родинними реліквіями.

Розвиток дитини здійснюється при взаємодії дорослого з дитиною в процесі принагідних спостережень явищ природи, ознайомлення з творами мистецтва, з літературою, явищами суспільного життя. Ігри вдома повинні бути доповненням того, про що малюк дізнався в дитячому садку.

Отже, родина є основним соціальним інститутом, відповідальним за виховання зростаючої особистості. Особливість виховних впливів родини полягає в емоційному характері взаємин її членів між собою та з дитиною, у переважанні інтимного спілкування над діловим, у тривалості життєвих зв'язків дитини з батьками. Родина покликана створити сприятливі умови для розвитку емоційної сфери особистості дитини, становлення в неї почуття самоцінності, впевненості в собі, компетентності у різних сферах життєдіяльності.

Виховання в родині здійснюється завдяки застосуванню специфічних форм і методів впливу і спрямовується на особистий розвиток дитини, її соціалізацію. У родині як першому соціальному середовищі визначається соціальний статус дитини, її

права й обов'язки, закладається підґрунтя для становлення її світогляду й переконань, ціннісних орієнтацій, морально-етичних ідеалів, соціальної поведінки.

Родинне оточення, особливості взаємин між членами родини сприяють формуванню соціального, фізичного й морального здоров'я дітей, активно протидіють правопорушенням неповнолітніх або, іноді, навпаки, створюють передумови для засвоєння навичок та установок небезпечної поведінки дітей, відхилень у їхній поведінці.

Адже сім'я є тією сферою життєдіяльності дитини, у якій відбувається її первинна соціалізація, закладаються основи розвитку особистості.

Кiлькiсть переглядiв: 820

Коментарi