Вимоги Базового компоненту дошкільної освіти

до рівня розвитку мови

дитини-випускника закладу дошкільної освіти

Складова


Характеристика
Фонетична

- чітко вимовляє всі звуки і звукосполучення рідної мови відповідно до орфоепічних норм;

- має розвинений фонематичний слух, що дає змогу диференціювати фонеми;

- оволодіває мовними й немовними засобами виразності та прийомами звукового аналізу слів;

- усвідомлює звуковий склад рідної мови

Лексична

- оперує узагальненими словами різного порядку, стійкими загальновживаними словосполученнями;

- мовлення набуває образності;

- за кількісної та якісною характеристикою словник дитини сягає такого рівня, що вона може легко спілкуватися з дорослими і дітьми, підтримувати розмову на будь-яку тему в межах свого розуміння

Граматична

- вживає (неусвідомлено) граматичні форми рідної мови згідно із законами й нормами граматики (рід, число, відмінок, клична форма, дієвідміна тощо);

- має розвинене чуття граматичної форми;

- наявні корекційні навички щодо правильності вживання граматичних форм та порядку слів у реченні

Діалогічна

- ініціює і підтримує розпочату розмову в різних ситуаціях спілкування;

- відповідає на запитання співрозмовника і звертається із запитаннями;

- орієнтується в ситуації спілкування;

- вживає відповідні мовні й немовні засоби для розв’язання комунікативних завдань;

- дотримується правил мовленнєвої поведінки та мовленнєвого етикету;

- коректно виявляє власне емоційне ставлення до предмета розмови і співрозмовника та корегує його залежно від ситуації спілкування

Монологічна

- володіє навичками розгорнутого, послідовного, логічного, зв’язного мовлення;

- складає різного типу розповіді, імпровізує, розмірковує про предмети, явища, події, друзів;

- робить елементарні узагальнення, висновки;

- висловлює зв’язні самостійні оцінні судження щодо різних явищ, подій, поведінки людей, персонажів художніх творів;

- виявляє словесну творчість у різних видах мовленнєвої діяльності

Кiлькiсть переглядiв: 493

Коментарi