Допитливим батькам -на користь малюкам!

Рівні володіння англійською мовою

У процесі дошкільного навчання англійської мови малюки здобувають лише початкові мовленнєві вміння, що відповідають рівню "нижче А1" (Парціальна програма "Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма та методичні рекомендації" автори - І.А. Кулікова, Т.М. Шкваріна, за загальною редакцією О.В. Низковської).

Усі, хто вивчає іноземну мову, розподіляються на шість рівнів:

· A Елементарний користувач

· A1 Інтродуктивний або «відкриття»

· A2 Середній або «виживання»

· B Незалежний користувач

· B1 Рубіжний

· B2 Просунутий

· C Досвідчений користувач

· C1 Автономний

· C2 Компетентний

Передбачається, що учень здатен писати, слухати, говорити та читати на кожному з рівнів.

Група рівнів

A

B

C

Назви груп рівнів

Елементарний користувач

Незалежний користувач

Досвідчений користувач

Рівень

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Назва рівня

Інтродуктивний

Середній

Рубіжний

Просунутий

Автономний

Компетентний

Опис

· Розуміє та використовує знайомі щоденні вирази та найбазовіші фрази, що спрямовані на задоволення конкретних потреб.

· Може представити себе та інших та може задавати питання щодо особистих деталей та відповідати на них. Наприклад, про місце проживання, знайомих та про речі, що він/вона має.

· Може взаємодіяти найпростішим способом, якщо інша людина говорить повільно та чітко і готова допомогти.

· Розуміє речення та вирази, що часто використовуються в областях безпосереднього стосунку (наприклад, основну особисту та сімейну інформацію, покупки, місцева географія, працевлаштування).

· Може спілкуватись у простих та рутинних ситуаціях, що вимагають простого і прямого обміну інформацією на знайомі чи побутові теми.

· Може описати у простих словах питання свого походження, найближче середовище та пояснити безпосередні потреби.

· Розуміє основні ідеї простих чітких даних зі знайомих областей, що регулярно зустрічаються на роботі, в школі, на відпочинку тощо.

· Може спілкуватись в більшості ситуацій, що можуть виникнути під час подорожування в районі, де говорять на цій мові.

· Може скласти зв'язне повідомлення на теми, які знайомі чи які відносяться до особистих інтересів.

· Може описати враження, події, мрії, надії і прагнення, викласти і обґрунтувати свою думку та плани.

· Розуміє основні ідеї складних текстів на абстрактні і конкретні теми, в тому числі технічні теми, що стосуються його/її спеціалізації.

· Може взаємодіяти з певною мірою побіжності та безпосередньості, що робить регулярну взаємодію з носіями мови можливою без напруги для кожної зі сторін.

· Вміє робити чіткі, детальні повідомлення по широкому колу питань і може викласти свій погляд на основну проблему, показати переваги та недоліки різних варіантів.

· Розуміє широкий спектр складних і довгих текстів, розпізнає приховане значення.

· Може висловлюватись вільно і безпосередньо, без особливих труднощів з підбором слів і виразів

· Може використовувати мову гнучко та ефективно для соціальної, наукової і професійної діяльності.

· Може створювати чіткий, добре структурований, детальний текст на складні теми, демонструючи володіння організаційними моделями, засобами зв'язку та об'єднанням елементів тексту.

· Розуміє практично все, що чув або читав.

· Може узагальнити інформацію з різних усних та письмових джерел, поєднувати аргументи та думки у пов'язаний текст.

· Може висловлюватись безпосередньо, дуже вільно і точно, відрізняючи тонкі відтінки значень навіть в найскладніших ситуаціях.

Кiлькiсть переглядiв: 531

Коментарi